PGKiM sp. z o.o. w Przysusze w obecnej formie prawnej istnieje od roku 1997, kiedy to zostało przekształcone z PGKiM w Przysusze. Przedsiębiorstwo prowadzi działalnsć gospodarczą na terenie gminy Przysucha. W skład firmy wchodzą następujące zakłady:

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  • Zakład Oczyszczania Miasta
  • Zakład Energetyki Cieplnej
  • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zapraszamy

AKTUALNOŚCI
14.08.2017
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, że w związku z otrzymaną informacją z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze, że próbka wody pobrana w dniu 09.08.2017r. z wodociągu publicznego Kolonia Szczerbacka i Długa Brzezina nie wykazała obecności bakterii gr.coli (0 j.t.k.).
W związku z powyższym woda nadaje się do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
.
<Treść ogłoszenia >

07.08.2017
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, że w związku z otrzymaną informacją z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze z dnia 07.08.2017r. wodę do celów spożywczych , z uwagi na wykrycie w wodociągu Kolonia Szczerbacka i Długa Brzezina gr. coli, należy używać po przegotowaniu. Do pozostałych czynności bytowych woda z kranu może być używana bez ograniczeń.
.
02.08.2017
Informacja o planowanej przerwie w dostawie wody w dn.02-08.08.2017.
13.07.2017
Informacja o wyborzę dostawcy paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze.
07.06.2017
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuję, iż w dniu 14.06.2017 odbędzie się sprzedaż w drodzę licytacji ustnej złomu stalowego i koloroego.
<Treść ogłoszenia >
08.05.2017
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze podaje do wiadomości informację dotyczącą oceny jakości wody.
21.04.2017
Zarzą PGKiM Sp. z o.o. Przysucha informuję iż uchwałą Rady Gminy i Miasta Przysucha zostały ustalone nowe taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków. Nowe taryfy zaczną obwiązywać od dn. 1 maja 2017r.
.
13.04.2017
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, że w związku z otrzymaną informacją z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze, że próbka wody pobrana w dniu 11.04.2017r. z wodociągu publicznego Przysucha punkt poboru Stacja Uzdatniania Wody Przysucha nie wykazała obecności bakterii gr.coli (0 j.t.k.). W związku z powyższym woda nadaje się do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
.
10.04.2017
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zawiadamia, że w związku z otrzymaną informacją z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przysusze z dnia 10.04.2017r. wodę do celów spożywczych , z uwagi na wykrycie w stacji Uzdatniania wody w Przysusze 2 j.t.k gr. coli, należy używać po przegotowaniu. Do pozostałych czynności bytowych woda z kranu może być używana bez ograniczeń.
.
20.10.2016
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016rok.
.
<Treść ogłoszenia>
<Ankieta>
<Wzór umowy>
23.06.2016
PGKiM Przysucha - Zakład oczyszczania miasta podaje zaktualizowany terminarz wywozu śmieci dla poszczególnych okręgów - rok 2016
.
<Terminarz wywozu śmieci - Potworów>
<Terminarz wywozu śmieci - Gielniów>
<Terminarz wywozu śmieci - Goździków>
<Terminarz wywozu śmieci - Rdzuchów>
<Terminarz wywozu śmieci - Rozwady>d>
23.06.2016
PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze oferuje do sprzedaży 1902 szt. używanych pojemników o pojemności 120 litrów do gromadzenia odpadów komunalnych (kolor zielony, pomarańczowa pokrywa). Informujemy, że oferowane pojemniki posiadają półroczną pisemną gwarancję sprzedawcy. Pisemne oferty zakupu z jednostkową ceną netto za 1 sztukę + podatek VAT 23% na leży składać w sekretariacie Spółki przy ul. Targowej 52 26-400 Przysucha do dnia 29.06.2016 godz. 10oo.
.
Dodatkowe informacje: Stanisław Mastalerek Tel. 691 663 685

30.12.2015
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze jako jednostka zarządzająca dworcem autobusowym w Przysusze podaje do informacji treść zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha dot. w/w dworca.
.
<Treść zarządzenia>
23.12.2015
PGKiM Przysucha - Zakład oczyszczania miasta podaje terminarz wywozu śmieci w poszczególnych gminach - rok 2016
.
<Terminarz wywozu śmieci - Przysucha>
<Terminarz wywozu śmieci - Brzeski>
<Terminarz wywozu śmieci - Gielniów>
<Terminarz wywozu śmieci - Gmina Borkowice>
<Terminarz wywozu śmieci - Goździków>
<Terminarz wywozu śmieci - Jakubów>
<Terminarz wywozu śmieci - Janików>
<Terminarz wywozu śmieci - Klwoów>
<Terminarz wywozu śmieci - Odrzywół>
<Terminarz wywozu śmieci - Ossa>
<Terminarz wywozu śmieci - Potworów>
<Terminarz wywozu śmieci - Rdzuchów>
<Terminarz wywozu śmieci - Rozwady>
<Terminarz wywozu śmieci - Ruski Bród>
<Terminarz wywozu śmieci - Sady Kolonia>
<Terminarz wywozu śmieci - Skrzyńsko>
<Terminarz wywozu śmieci - Wir>
25.10.2015
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2015rok.
.
<Treść ogłoszenia>
<Ankieta>
<Wzór umowy>
27.04.2015
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, iz zostały wprowadozne zmiany do treści zapytania ofertowego z dnia 24 kwietnia 2015r, dotyczącego udzielenia kredytu długoterminpowego w walucie polskiej .
.
<Treść ogłoszenia>
<Treść zapytania ofertowego po zmianach>
24.04.2015
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej.
.
16.03.2015
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze ogłasza nabór ofert na wynajęcie lokalu usługowo-handlowego mieszczącego się na ul. Radomskiej 14 w Przysuze (na terenie Dworca Autobusowego).
.
29.12.2014
PGKiM Przysucha - Zakład oczyszczania miasta podaje aktualny terminarz wywozu śmieci w poszczególnych gminach - rok 2015
.
<Terminarz wywozu śmieci - Przysucha - aktualizacja 05.02.2015>
<Terminarz wywozu śmieci - Brzeski>
<Terminarz wywozu śmieci - Gielniów>
<Terminarz wywozu śmieci - Gmina Borkowice>