PGKiM sp. z o.o. w Przysusze w obecnej formie prawnej istnieje od roku 1997, kiedy to zostało przekształcone z PGKiM w Przysusze. Przedsiębiorstwo prowadzi działalnsć gospodarczą na terenie gminy Przysucha. W skład firmy wchodzą następujące zakłady:

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  • Zakład Oczyszczania Miasta
  • Zakład Energetyki Cieplnej
  • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zapraszamy

AKTUALNOŚCI
20.10.2016
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016rok.
.
<Treść ogłoszenia>
<Ankieta>
<Wzór umowy>
23.06.2016
PGKiM Przysucha - Zakład oczyszczania miasta podaje zaktualizowany terminarz wywozu śmieci dla poszczególnych okręgów - rok 2016
.
<Terminarz wywozu śmieci - Potworów>
<Terminarz wywozu śmieci - Gielniów>
<Terminarz wywozu śmieci - Goździków>
<Terminarz wywozu śmieci - Rdzuchów>
<Terminarz wywozu śmieci - Rozwady>d>
23.06.2016
PGKiM Sp. z o.o. w Przysusze oferuje do sprzedaży 1902 szt. używanych pojemników o pojemności 120 litrów do gromadzenia odpadów komunalnych (kolor zielony, pomarańczowa pokrywa). Informujemy, że oferowane pojemniki posiadają półroczną pisemną gwarancję sprzedawcy. Pisemne oferty zakupu z jednostkową ceną netto za 1 sztukę + podatek VAT 23% na leży składać w sekretariacie Spółki przy ul. Targowej 52 26-400 Przysucha do dnia 29.06.2016 godz. 10oo.
.
Dodatkowe informacje: Stanisław Mastalerek Tel. 691 663 685

30.12.2015
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze jako jednostka zarządzająca dworcem autobusowym w Przysusze podaje do informacji treść zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha dot. w/w dworca.
.
<Treść zarządzenia>
23.12.2015
PGKiM Przysucha - Zakład oczyszczania miasta podaje terminarz wywozu śmieci w poszczególnych gminach - rok 2016
.
<Terminarz wywozu śmieci - Przysucha>
<Terminarz wywozu śmieci - Brzeski>
<Terminarz wywozu śmieci - Gielniów>
<Terminarz wywozu śmieci - Gmina Borkowice>
<Terminarz wywozu śmieci - Goździków>
<Terminarz wywozu śmieci - Jakubów>
<Terminarz wywozu śmieci - Janików>
<Terminarz wywozu śmieci - Klwoów>
<Terminarz wywozu śmieci - Odrzywół>
<Terminarz wywozu śmieci - Ossa>
<Terminarz wywozu śmieci - Potworów>
<Terminarz wywozu śmieci - Rdzuchów>
<Terminarz wywozu śmieci - Rozwady>
<Terminarz wywozu śmieci - Ruski Bród>
<Terminarz wywozu śmieci - Sady Kolonia>
<Terminarz wywozu śmieci - Skrzyńsko>
<Terminarz wywozu śmieci - Wir>
25.10.2015
Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2015rok.
.
<Treść ogłoszenia>
<Ankieta>
<Wzór umowy>
27.04.2015
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, iz zostały wprowadozne zmiany do treści zapytania ofertowego z dnia 24 kwietnia 2015r, dotyczącego udzielenia kredytu długoterminpowego w walucie polskiej .
.
<Treść ogłoszenia>
<Treść zapytania ofertowego po zmianach>
24.04.2015
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej.
.
16.03.2015
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze ogłasza nabór ofert na wynajęcie lokalu usługowo-handlowego mieszczącego się na ul. Radomskiej 14 w Przysuze (na terenie Dworca Autobusowego).
.
29.12.2014
PGKiM Przysucha - Zakład oczyszczania miasta podaje aktualny terminarz wywozu śmieci w poszczególnych gminach - rok 2015
.
<Terminarz wywozu śmieci - Przysucha - aktualizacja 05.02.2015>
<Terminarz wywozu śmieci - Brzeski>
<Terminarz wywozu śmieci - Gielniów>
<Terminarz wywozu śmieci - Gmina Borkowice>