PGKiM sp. z o.o. w Przysusze w obecnej formie prawnej istnieje od roku 1997, kiedy to zostało przekształcone z PGKiM w Przysusze. Przedsiębiorstwo prowadzi działalnsć gospodarczą na terenie gminy Przysucha. W skład firmy wchodzą następujące zakłady:

  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  • Zakład Oczyszczania Miasta
  • Zakład Energetyki Cieplnej
  • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zapraszamy

AKTUALNOŚCI
16.10.2017
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze informuje, że posiada na Dworcu Autobusowym w Przysusze lokal do wynajęcia o powierzchni 12,88 m2. Zainteresowanych prosimy o składanie ofert zawierających miesięczną stawkę dzierżawy (netto + VAT) Do dnia 31 pażdziernika 2017 roku do godziny 12:00 w Sekretariacie Spółki, ul. Targowa 52. Dzierżawcę wyłoni Komisja powołana przez Zarząd Spółki.
.
<Treść ogłoszenia>

24.04.2015
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej.
.
16.03.2015
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Przysusze ogłasza nabór ofert na wynajęcie lokalu usługowo-handlowego mieszczącego się na ul. Radomskiej 14 w Przysuze (na terenie Dworca Autobusowego).
.
29.12.2014
PGKiM Przysucha - Zakład oczyszczania miasta podaje aktualny terminarz wywozu śmieci w poszczególnych gminach - rok 2015
.
<Terminarz wywozu śmieci - Przysucha - aktualizacja 05.02.2015>
<Terminarz wywozu śmieci - Brzeski>
<Terminarz wywozu śmieci - Gielniów>
<Terminarz wywozu śmieci - Gmina Borkowice>